המכון לאפיית ארטיזן
רחוב ההדס 22
קרני שומרון
44855
טל' מקומי: 1-800-35-1222
פקס מקומי: 09-7920273
טל' בינלאומי: 972-9-7941222
פקס בינלאומי: 972-9-7920273