סיידל - מכון לאפיית ארטיזן (מ.ל.א) בישראל, ההדס 22, קרני שומרון, 44853. טל'/פקס 09-7941222
© 2008 אלי סיידל